top of page
Search

เคล็ดลับการเรียนออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ


คุณเป็นคนหนึ่งไหมที่เรียนรู้ออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์แล้วมันไม่เข้าหัว รู้สึกไม่ถนัดเท่าอ่านหนังสือหรือเอกสารจริงๆ


แต่ข้อมูลเนื้อหาดีๆ รวมทั้งหลักสูตรการเรียนต่างๆ ล้วนแต่อยู่บนโลกออนไลน์ หรือ e-learning platform แม้นหลักสูตรปริญญาตรี โท หรือ วุฒิบัตรของมหาวิทยาลัยดังๆเช่น Harvard, MIT, Standford, UCLA เป็นต้น ต่างเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกเข้าถึงและเรียนจบรับปริญญาด้วยหลักสูตรออนไลน์


แล้วเราจะเรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัลนี้


EduTech มาเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำกันค่ะ


1. แรงจูงใจเป็นเรื่องสำคัญ การเรียนรู้ออนไลน์เหมาะสำหรับคนมีความตั้งใจอยากเรียนรู้จริงๆซึ่งแรงจูงใจและระเบียบวินัยในการเรียนรู้ต้องมาจากตัวคุณเอง


2. ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ด้วยความเป็นจริง หลักสูตรออนไลน์แต่ละหลักสูตรต้องการเวลาในการเรียนรู้ไม่เท่ากันคุณควรตั้งเป้าหมายและเวลาการเรียนรู้ให้เหมาะตัวคุณเองเช่นหากคุณมีงานประจำมีครอบครัวก็อาจจะจัดเวลาการเรียนรู้ให้เหมาะสมหรือลองลงคอร์สออนไลน์สัก1 บทแรกก่อนเพื่อดูว่าคุณสามารถบริหารเวลาในการเรียนมากน้อยแค่ไหนเมื่อคุณสามารถบริหารเวลาได้เก่งขึ้นก็สามารถเพิ่มชั่วโมงการเรียนรู้ได้


3. จัดเวลาเรียนออนไลน์ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เปรียบเสมือนเข้าเรียนในห้องเรียน ให้เวลานั่งศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนให้กระจ่างอย่างจริงจัง สละเวลาที่เหมาะสมกับตัวคุณเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด เช่น เป็นคนเรียนรู้ได้ดีในตอนเช้า หรือกลางคืน อาจมีเตรียมขนมกรุบกรอบ น้ำชา กาแฟ เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ได้นานขึ้น


4. เข้าใจการทำงานของการเรียนรู้ออนไลน์ คุณควรเตรียมทำความเข้าใจสิ่งต่อไปนี้ก่อนเรียนออนไลน์เพื่อช่วยให้สร้างความพร้อม เช่น การส่งงานอย่างไร การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นที่ไหน จะติดต่ออาจารย์ผู้สอนอย่างไร มีแหล่งข้อมูลหรือห้องสมุดออนไลน์ไหม สอบเมื่อไร ต้องลงทะเบียนสอบไหม เป็นต้น


5. ขอความช่วยเหลือจากคนในเครือข่ายที่หลักสูตรมีให้ เช่น ครู อาจารย์ ผู้บรรยาย ติวเตอร์ ที่สามารถช่วยแนะนำการเรียนหลักสูตร ในขณะที่ฝ่ายธุรการสามารถช่วยเรื่องธุรการต่างๆ นอกจากนี้ เพื่อนๆในห้องเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ผ่านแชท ฟอรั่ม หรือ โซเซียลมีเดีย เป็นต้น ปกติคุณสามารถเจรจาขยายเวลาได้หากจำเป็นเนื่องจากติวเตอร์จะเข้าใจได้ดีว่าผู้เรียนอาจมีสิ่งอื่นที่ต้องทำ


6. ให้รางวัลความสำเร็จ การเรียนรู้ออนไลน์ต้องการระเบียบวินัยในการเรียนรู้ ดังนั้นคุณควรให้รางวัลกับความสำเร็จหากคุณบรรลุเป้าหมายเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เรียนรู้ต่อไปจนจบหลักสูตร เช่น ไปนวดผ่อนคลายหลังจากส่งรายงานเสร็จ หรือ กินไอศครีมเมื่อเรียนจบหลักสูตรบทแรก เป็นต้น
24 views0 comments

Комментарии


bottom of page