top of page
Search

พร้อมรับมือ esports เพื่อประโยชน์ต่อโรงรียนและการศึกษาหรือยังESports มีอัตราการเติบโตมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ เปิดโอกาสทองให้กับเด็กๆได้เติบโตและหารายได้จากกีฬาประเภทนี้อย่างมหาศาล ปัจจุบันสังคมให้การยอมรับเด็กที่เล่นเกมมากขึ้น ซึ่งหลายโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศให้การสนับสนุน esports อย่างจริงจัง เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่โรงเรียนและนักเรียนจะได้รับในระยะยาว


ซึ่งประโยชน์ที่โรงเรียนและนักเรียนจะได้รับมีดังต่อไปนี้

- เพิ่มทักษะที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นทักษะกลยุทธ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร การตั้งเป้าหมาย และยอมรับในการแพ้และชนะ ซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับชีวิต

- เปิดโอกาสให้อาชีพใหม่ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้เล่น แต่อาชีพเบื้องหลัง esports มีอีกมากมาย เช่น ฝ่ายผลิต, ฝ่ายถ่ายทอดสด, ฝ่ายบริหารจัดการทีม, การตลาด, โปรแกรมมิ่ง รวมทั้งงานสาย STEM

- เรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เปิดหลักสูตร esports เพื่อรองรับอุตสาหกรรมนี้ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

- พัฒนาการเข้าสังคมหรือชุมชนของนักเรียนมากขึ้น มีการปฏิสัมพันธ์กันในทีม และเป็นที่ยอมรับในสังคมซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

- เด็กที่เล่นกีฬามักจะมีสุขภาพดีและผลการเรียนดี เช่นเดียวกับเด็กที่เล่น esport เด็กเหล่านี้จะมีพฤติกรรมคล้ายกัน เพราะมีเป้าหมายในการในการชนะเกม และจะทุ่มเทเวลาฝึกซ้อม จนไม่มีเวลาให้กับอบายมุข

- มีประโยชน์ต่อโรงเรียน หากทีม esport สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เช่น ไปชนะการแข่งขันใหญ่ๆ ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียนและชุมชน ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งโอกาสต่างๆให้กับโรงเรียน เช่น แหล่งเงินทุนใหม่ เป็นต้น


ในเมื่อโรงเรียนมีโอกาสสร้างประโยชน์จาก esport ได้มากมาย แต่ต้องการเริ่มสร้างทีม esport ของตนเอง เรามีวิธีง่ายๆเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างทีม esport ในโรงเรียนดังนี้


1. หาครูมาเป็นที่ปรึกษาคลับ โดยเป็นครูที่มีความสนใจหรือมีประสบการณ์สร้างทีม esport จากโรงเรียนอื่นมาแล้ว

2. กระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดตั้ง esport คลับ ด้วยโปสเตอร์, ใบปลิว, ประกาศหน้าเสาธง, โซเซียลมีเดียของโรงเรียน, เว็บไซต์โรงเรียน เพื่อชักชวนให้นักเรียนมาสมัครเป็นสมาชิก และให้คนทั้งโรงเรียนรับรู้ว่ามี esport คลับในโรงเรียนแล้ว

3. วางแผนดำเนินการคลับ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างคลับ ต้องมีตำแหน่งอะไร ประชุมเมื่อไร ที่ไหน มีการสื่อสารผ่านช่องทางไหนบ้าง ใช้ Facebook , Line มีการพูดคุยรายละเอียดการดำเนินการทั้งหมดในคลับสรุป การจัดตั้ง esports คลับในโรงเรียนถือเป็นสิ่งที่ดีและทำได้ไม่ยาก ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากขึ้น อีกทั้งมีข้อดีและประโยชน์ในการสนับสนุน esports มากมาย อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนและคลับดูแลอย่างใกล้ชิดและมีนโยบายให้ชัดเจนในการบาลานซ์การเรียนและการเล่นเกม เช่น หากผลการเรียนสมาชิกคนใดตก จะพ้นจากสภาพสมาชิกโดยอัตโนมัติ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนรับผิดชอบหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่และไม่เสียการเรียน


Photo from whatphone.net

48 views0 comments

Comments


bottom of page