ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเป็น

Google Certified Educator

มาร่วมเป็นคุณครูที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกกันเถอะ

1.png

หากคุณรู้สึกไม่พร้อม กลัวสอบไม่ผ่าน คิดว่าทักษะไม่พอ

หากคุณต้องการยกระดับประวัติการทำงานให้ดูโดดเด่นทันสมัย

หากคุณต้องการพบเจอเข้ากลุ่มกับคนที่มีความสนใจและแรงบันดาลใจเดียวกัน

มาเข้าร่วมติวและอบรมอย่างเข้มข้นกับเราเพื่อเป็น Google Certified Educator  

GfE-Badges-Vertical_Certified-Educator-L
GfE-Badges-Vertical_Certified-Educator-L
GfE-Badges-Vertical_Certified-Innovator.
GfE-Badges-Vertical_Certified-Trainer.pn

เปิดอบรมแล้ววันนี้!

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.30 น.

สมัครเลยได้ที่ bit.ly/GCE-Thailand หรือคลิก

ค่าลงทะเบียนเพียง 1,490 บาทเท่านั้น!! 

เกี่ยวกับการอบรม

 • ติวสดผ่านช่องทางออนไลน์

 • ค่าสมัครนี้ รวมค่าคูปองที่ใช้ในการสอบแล้ว

 • ลงทะเบียน 1 ท่าน ได้บัญชีเข้าสอบ 1 บัญชี

 • ติวเช้า ผู้เข้าอบรมทำการสอบช่วงบ่าย โดยมีวิทยากร stanby ให้คำปรึกษาและตอบคำถาม

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการอบรม

 1. เจาะเคล็ดลับ วิธีลัดและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัว เพื่อให้ได้มาซึ่ง Google Certified Educator

 2. เพิ่มความมั่นใจในการสอบตั้งแต่การเตรียมตัว ขณะสอบ และหลังสอบ

 3. การดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากทีมงาน EduTech Thailand ที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาของ Google มานานเกือบ 10 ปี

 4. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนเพื่อสร้างความพร้อมในศตวรรษที่ 21

 5. เปิดโอกาสให้คุณครูได้ยกระดับโปรไฟล์และสร้างความแตกต่างรวมทั้งจุดเด่นให้กับตนเองโดยการเป็น Google Certified Educator

 6. เกียรติบัตร​ Google Certified Educator ที่รับรองจาก Google โดยตรงซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลก

 7. ต่อยอดไปสู่ Certified อื่นๆของ Google เช่น Google Certified Innovator , Google Certified Trainer เป็นต้น

 8. สิทธิพิเศษอื่นๆเช่นได้เข้าร่วมชุมชน Google Educator Group (GEG), กิจกรรมอื่นๆที่จัดโดย Google ประเทศไทย

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

Google Certifed Educator เป็นใบประกาศนียบัตรที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป วันนี้ทาง EduTech เข้ามาช่วยเติมเต็มทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ของ Google ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากหลักสูตรหนึ่งที่ควรติดตามและลงทะเบียน

อ.ทิพย์ภาภรณ์ สะเดา

อาจารย์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ขอบคุณทีมงานที่จัดอบรมขึ้นมา เพื่อให้ครูได้สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ วิทยากรสอนเข้าใจง่าย อบรมสนุก ไม่เครียดเลย

อ.สืบศักดิ์ จอมธรรม

อาจารย์

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ขอบคุณทางทีมงานเอ็ดดูเทคมากครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปรับความรู้และนำความรู้มาพัฒนาเด็กๆที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ซึ่งเป็นเด็ก ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  และสามารถนำมาขยายความรู้ให้กับ โรงเรียน เฉพาะความพิการในจังหวัดเชียงใหม่และในเขตภาคเหนือครับ

ศน.อานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี

ศึกษานิเทศก์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ผมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมและเข้าสอบ GCE ใน Level 1 ในช่วงสอบนั้นข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ และใน Level 2 เริ่มใช้ข้อสอบที่เป็นภาษาไทย จากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสในการเข้าสอบ GCE พบว่า ลักษณะของข้อสอบจะเป็นการกำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้สอบแก้ไขปัญหาในการนำ G Suite ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่มีลักษณะคล้ายกับข้อสอบ PISA ที่กำหนดสถานการณ์ให้ผู้สอบทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ก่อนการตอบแบบทดสอบ ซึ่งส่วนตัวคิดว่าข้อสอบ GCE เป็นข้อสอบที่ดีและมีระบบออนไลน์ที่เยี่ยมยอด
     ประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมสอบ GCE พบว่ายังมีเทคนิคและวิธีการอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ G Suite สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่งและหลากหลายแนวทาง จึงอยากเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา หากมีโอกาสลองเข้ารับการอบรมและเข้าสอบ GCE เพื่อพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของตนเอง ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ตัวอย่างความประทับใจของครูที่ผ่านการอบรมกับ EduTech Thailand