EudTech (Thailand) Co.,Ltd. 

64/6 Soi Charoenmitr Sukhumvit 63 Rd.

Prakanongnue Wattana Bangkok 10110

+ 66 97 262 2691

info@edutechthailand.com

  • White Facebook Icon
  • White Google+ Icon
Send Us a Message

© 2017 by EduTech (Thailand) Co.,Ltd.

มาเป็น Google Certified Educator ที่ทั่วโลกยอมรับกันเถอะ

ข่าวดี!!! EduTech Thailand พาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาของ Google เปิดติวและจัดสอบให้คุณครูทั่วประเทศ
มาเป็น Google Certified Educator กันแล้ว

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ


1. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน เพื่อสร้างความพร้อมในศตวรรษที่ 21
2. เปิดโอกาสให้คุณครูได้ยกระดับโปรไฟล์และสร้างความแตกต่างรวมทั้งจุดเด่นให้กับตนเองโดยการเป็น Google Certified Educator
3. คูปองสอบ Google Certified Educator
4. เกียรติบัติ Google Certified Educator ที่รับรองจาก Google โดยตรง ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลก
5. ต่อยอดไปสู่ Certified อื่นๆ ของ Google เช่น Google Certified Innovator , Google Certified Trainer เป็นต้น
6. สิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ได้เข้าร่วมชุมชน Google Educator Group (GEG), กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดย Google ประเทศไทย

ค่าลงทะเบียน: 1,950 บาท

Upcoming Event