พ. 02 ต.ค. | เชียงใหม่

ภาคเหนือ- Google Coding Teacher Leadership 2019

โครงการนี้เช่วยให้ครูสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านกิจกรรม Coding ของ CS Unplugged ซึ่งเป็นหลักสูตรของ Google ที่เผยแพร่ให้เหล่านักการศึกษาทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้ โดนเนื้อหาปรับให้เข้ากับบริบทของการศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น การอบรมใช้เวลา 1 วัน เป็นการเรียนรู้เชิงภาคปฏิบัติ (Hand-on)
Registration is Closed
ภาคเหนือ- Google Coding Teacher Leadership 2019

Time & Location

02 ต.ค. 2562 08:30 – 16:30
เชียงใหม่, โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ห้องประชุม 1 อาคารโซเฟียร์ บรัดเลย์ แมคกิลวารี ชั้น 3

Share This Event