top of page

พ. 02 ต.ค.

|

เชียงใหม่

ภาคเหนือ- Google Coding Teacher Leadership 2019

โครงการนี้เช่วยให้ครูสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านกิจกรรม Coding ของ CS Unplugged ซึ่งเป็นหลักสูตรของ Google ที่เผยแพร่ให้เหล่านักการศึกษาทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้ โดนเนื้อหาปรับให้เข้ากับบริบทของการศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น การอบรมใช้เวลา 1 วัน เป็นการเรียนรู้เชิงภาคปฏิบัติ (Hand-on)

Registration is Closed
See other events
ภาคเหนือ- Google Coding Teacher Leadership 2019
ภาคเหนือ- Google Coding Teacher Leadership 2019

Time & Location

02 ต.ค. 2562 08:30 – 16:30

เชียงใหม่, โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ห้องประชุม 1 อาคารโซเฟียร์ บรัดเลย์ แมคกิลวารี ชั้น 3

Share this event

bottom of page