อ. 15 ต.ค. | Bangkok

Google Certified Educator Level 1 - กรุงเทพ

มาเป็น Google Certified Educator ที่ทั่วโลกยอมรับกันเถอะ ข่าวดี!!! EduTech Thailand พาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาของ Google เปิดติวและจัดสอบให้คุณครูทั่วประเทศ มาเป็น Google Certified Educator กันแล้ว
Registration is Closed
Google Certified Educator Level 1 -  กรุงเทพ

Time & Location

15 ต.ค. 2562 08:30 – 16:30
Bangkok, Google Thailand- อาคารพาร์ค เวนเจอร์ เพลินจิต

About the Event

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน เพื่อสร้างความพร้อมในศตวรรษที่ 21

2. เปิดโอกาสให้คุณครูได้ยกระดับโปรไฟล์และสร้างความแตกต่างรวมทั้งจุดเด่นให้กับตนเองโดยการเป็น Google Certified Educator

3. คูปองสอบ Google Certified Educator ครั้งแรก

4. เกียรติบัติ Google Certified Educator ที่รับรองจาก Google โดยตรง ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลก

5. ต่อยอดไปสู่ Certified อื่นๆ ของ Google เช่น Google Certified Innovator , Google Certified Trainer เป็นต้น

6. สิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ได้เข้าร่วมชุมชน Google Educator Group (GEG), กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดย Google ประเทศไทย

ค่าลงทะเบียน: 1,950 บาท

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

gg.gg/GCE-Thailand 

***รับจำนวนจำกัด***

Share This Event